Detacheren

Op basis van de wensen bieden wij een oplossing op maat.

Detacheren is de beste oplossing voor inzet van personeel voor een langere periode met behoudt van de maximale flexibilisering.

Waar uitzenden een zeer flexibele arbeidsverhouding betreft, spreken wij bij detacheren vooraf de contractduur af. Wij stellen een vakkracht ter beschikking met de zekerheid dat de medewerker die wordt aangenomen, niet van het ene op het andere moment kan stoppen. Uiteraard wordt deze zekerheid ook vanuit de opdrachtgever verlangd. Wij spreken over een wederzijdse verplichtingen tussen kandidaat, opdrachtgever en Co-flex.

Gedetacheerden worden vaak ingezet op langdurige projecten waar tijdelijk specialistische kennis nodig is. Op basis van de wensen bieden wij een oplossing op maat. Wij brengen de kwalificaties, hard en soft skills in kaart en doorlopen de selectieprocedure. Mocht het nodig zijn kan de medewerker specifiek voor de opdracht een extra opleiding volgen. De opdrachtgever heeft uiteindelijk de eindbeslissing en geeft aan welke kandidaten geschikt zullen zijn voor de laatste gesprekken.

De kosten voor een gedetacheerde medewerker is per project verschillend. Het uurtarief wordt berekend door de omrekenfactor te vermenigvuldigen met het bruto uurloon. De kosten zijn alle gewerkte uren van de medewerker met een minimum aantal uren zoals vermeld staat in het contract.

Waarom detacheren?

  • Geen kosten voor werving- en selectieproces van het te detacheren personeel.
  • Detacheren geeft zekerheid van inzet personeel voor de gehele contractperiode, waar uitzenden een flexibele arbeidsovereenkomst betreft.
  • Bij detacheren is er sprake van een formele arbeidsrelatie en bij uitzenden werk je onder het uitzendbeding.
  • De beschikking over specialistisch personeel met een vooraf vastgestelde periode zonder een dienstverband aan te hoeven gaan. Geen ontslag bij slechte economische of financiële omstandigheden.
  • Geen werkgeversrisico. Geen juridisch werkgever van de gedetacheerde en daardoor geen werkgeversverplichtingen. De gedetacheerde werknemer valt wel onder operationele leiding en toezicht van opdrachtgever.
  • Geen kosten t.a.v. voeren van personeels- en salarisadministratie.

Binnen ons team wordt een vaste contactpersoon toegewezen. Voor meer informatie over detacheren en wat de beste invulling is? Neem vrijblijvend contact op via 046 410 6305 of laat een bericht achter via ons contactformulier. Wij komen graag langs voor een nadere kennismaking.

Kunnen wij u helpen bij het bemiddelen van professionals?